Programma Innovatieve Veiligheid

Voor wie

Inhoud

Deelnemers van het programma innovatieve veiligheid hebben hun eerste stappen in de industrie gezet en zijn al vaak in aanraking gekomen met veiligheidsprogramma’s zodat ze interessante inzichten kunnen delen tijdens de workshops. 

Deze groep kunnen preventieadviseurs, veiligheidskundige en leidinggevenden zijn.

Het programma innovatieve veiligheid loopt over een periode van 12 maanden en bestaat uit 5 kernmodules en 1 groepsopdracht. Er zijn interessante gastsprekers die de workshops begeleiden. Elke kernmodule heeft 2 e-learnings, individuele opdrachten en een individuele coaching. Elke kernmodule wordt afgesloten met een interactieve workshop.  Alle inzichten worden gebundeld in de groepsopdracht die wordt voorgesteld aan de andere deelnemers.

Programma

Deze module geeft een praktisch invulling aan argumenten te onderbouwen. Raadplegen van bronnen en opzoeken van verschillende standpunten zijn een belangrijk onderdeel van goed beleid te voeren. Micro-experimenten opzetten in jouw bedrijf wordt een van de belangrijkste zaken die je in deze module leert. Maar we gaan je ook discussies laten voeren tussen peers waar je een positie inneemt en deze verdedigt.

Korte inhoud van de cursus:

 • Wat is evidence based
 • Wanneer zijn micro-experimenten nuttig
 • Hoe een micro-experiment op zetten in jouw bedrijf
 • Feiten gebaseerd discuteren met peers
 • Nieuwe inzichten gebruiken in je dagelijks werk

Moderator workshop: Carsten Busch – Linkedin

Deze module exploreert Human & Organisational Performance (H&OP) en laat de deelnemers kennis maken met de fundamentele verschillen tussen H&OP en BBS. Er wordt tijdens deze module gekeken naar hoe H&OP een toegevoegde waarde kan zijn in jouw bedrijf en hoe je de principes kan toepassen op bestaande procedures en instructies.  

Korte inhoud van de cursus:

 • Context en terminologie van H&OP
 • Verschillen tussen H&OP en BBS
 • De vijf H&OP principes
 • Herbekijken van procedures en instructies
 • Gesprekken voeren op de werkvloer
 • H&OP in de praktijk brengen

Moderator workshop: Timothy van Goethem – linkedin

Kijken naar waarom dingen goed gaan in plaats van enkel wanneer ze fout gaan geeft heel wat vernieuwende inzichten in het dagelijks werk.
Deze module laat deelnemers kennis maken met het concept en de principes van Safety II en systeemdenken. Het doel is om inzicht te verwerven in de toenemende complexiteit van operationeel werk. Tegelijk introduceert deze module ook ideeën en potentiële manieren om met die complexiteit om te gaan en beter inzicht te krijgen in de materie.

Korte inhoud van de cursus:

 • Het Safety-II-concept en zijn principes
 • De oorsprong en het verschil tussen Safety-I en Safety-II
 • Het verschil tussen Work-As-Imagined en Work-As-Done
 • De impact van een Safety-II implementatie op de operationele omgeving
 • De basiselementen van een systeembeeld en de principes van systeemdenken

Moderator workshop: Arie Adriaensen – Linkedin

Safety differently gaat ervan uit dat medewerkers de oplossing zijn en de omgeving waarin ze werken hun gedrag het meest beïnvloed. Safety differently wordt vaak weggezet als de anti-beweging in veiligheid, maar niets is minder waar. Safety differently gaat op zoek de kern van veiligheid en hoe veiligheid terug naar de vloer kan brengen. Deze module combineert de vorige modules om een radicaal ander actieplan op te maken dat preventie jouw organisatie frisse ideeën geeft.

Korte inhoud van de cursus:

 • Wat is safety, differently
 • Waarom safety, differently
 • DOV van safety, differently
 • Veiligheid en bureaucratie
 • Safety, Differently in de praktijk brengen

Moderator workshop: Sidney Dekker – website

In deze modulen worden de deelnemers ondergedompeld in een vernieuwde manier van voorvallenonderzoek. Learning Teams zijn een krachtige nieuwe methode en aanpak om meer inzicht en begrip te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden. Learning Teams worden gebruikt om onverwachte resultaten (ongevallen, incidenten, bijna-ongevallen) en normaal werk te beoordelen en ervan te leren. Door de context van onverwachte resultaten in kaart te brengen, gaat men een breder beeld krijgen over wat iemand dreef voorgaand op de gebeurtenis.

Korte inhoud van de cursus:

 • Wat is een learning team
 • Wanneer is een learning team nuttig
 • Operationeel leren verbeteren
 • Beperkende factoren identificeren op de werkplek
 • Learning teams in de praktijk brengen

Moderator workshop: David van Valkenburg – linkedin

Deze module behandeld Just culture. Just Culture gaat over het opbouwen van vertrouwen, over het omgaan met onvermijdelijke incidenten en over het ontwikkelen van het vermogen in een organisatie om vanuit meerdere perspectieven naar een incident te kijken alvorens tot een oordeel te komen. Just Culture biedt handvaten om het vertrouwen van werknemers te verhogen in de organisatie en op die manier zaken te melden.

Korte inhoud van de cursus:

 • Just Culture en zijn principes
 • Verschillende Just Culture modellen
 • Meerdere perspectieven met elkaar verzoenen
 • De voorwaarden van een Just Culture
 • Creëren van een ‘speak up’ culture
 • Omgaan met onacceptabel gedrag
 • Just Culture toepassen in je organisatie

Moderator workshop: Rudy Pont – LinkedIn

Praktische informatie

De modules volgen elkaar op en een module wordt verspreid over twee maanden. Op het einde van elke module is er een interactieve workshop voorzien, uitgezonderd voor de module safety I, safety II: deze zal begin september plaatsvinden.

 • Maart – April : Kritisch denken

 • Mei – Juni: Human & Organisational Performance

 • juli – augustus: Safety I, Safety II

 • September – oktober: safety differently

 • November – December: Learning teams

 • Januari – februari: Just culture

  Het groepswerk wordt in de loop van mei toegelicht. 

Elke module bestaat uit 3 onderdelen:
Awareness:
E-Learning wordt bij het lanceren van de module ter beschikking gesteld en afgewerkt worden wanneer het de deelnemer het best past.
Na de e-learning kan de deelnemer starten met de individuele opdracht. Deze opdracht bestaat uit opzoekwerk, uit testen van een bepaalde hypothese etc.
Wanneer de deelnemer de opdracht doorstuurt, zal een persoonlijke coaching sessie volgen

Basic Knowledge:
E-learning wordt vrijgegeven na het doorlopen van de coaching sessie en zal meer diepgang in het onderwerp vragen. Hierbij zal er ook gerefereerd worden naar de boeken in de literatuurlijst.
Er volgt een individuele opdracht als voorbereiding van de workshop.

Workshop:
Elke module wordt afgesloten met een workshop, hierbij wordt de opgedane kennis omgezet naar praktijk. Samen met de mede deelnemers bekijk je hoe je praktisch aan de slag kan en waar de tools een toegevoegde waarde bieden.

De kostprijs van het programma innovatieve veiligheid bedraagt 1850€ ex btw. (early bird – tot 31/01/2021), 2100€ ex btw vanaf 1/2/2021

In deze prijs is inbegrepen:

 • toegang tot de e-learnings en print-out
 • 1 uur individuele coaching per module
 • 1 workshop van 4u per module

Niet inbegrepen:

 • Aangeraden literatuur
 • Overnachtingen/vervoer naar workshops

Inschrijvingsformulier